Πολυβίου 6-8 | τκ 55135 Καλαμαριά | Θεσσαλονίκη

τηλ: +30 2310 459 825 | fax: +30 2310 459 005 | email: info@fadopharm.gr

Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Η φόρμα ελήφθη

επικοινωνήστε μαζί μας:

info@fadopharm.gr

τηλέφωνο:

+30 2310 459 825

facebook:

fadopharm

website design by Alexandros Karaolanidis © 2019 All rights reserved